Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Υδραυλικό Ανυψωτήρας (2)

Στο σχήμα βλέπουμε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα λαδιού πυκνότητας ρλ=800 kg/m3, τα εμβαδά του μεγάλου και του μικρού κυλίνδρου είναι Α1=0,5m2 και Α2=10-4m2. H μάζα του μεγάλου κυλίνδρου είναι Μ1=51Kg, ενώ η μάζα m του μικρού κυλίνδρου είναι άγνωστη. Σώμα μάζας Μ=510Kg τοποθετείται πάνω στο μεγάλο κύλινδρο, το σύστημα ισορροπεί σε μια θέση όπου o μικρός κύλινδρος βρίσκεται σε ύψος h=1m ψηλότερα από το μεγάλο. Βρείτε τη μάζα m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου