Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

173. Απλή αρμονική παλινδρομική κίνηση.

Υλικό σημείο πραγματοποιεί στον άξονα x΄x την παλινδρομική αρμονική κίνηση που περιγράφεται από την εξίσωση x=5ημ[2π(1+12t)t]  (S.I).
α) Ποια χρονική στιγμή η απομάκρυνση του σώματος γίνεται μέγιστη για 1η φορά;
β) Σε πόσο χρόνο η απομάκρυνση του σώματος γίνεται για πρώτη φορά x=m ενώ η ταχύτητα είναι αρνητική;
γ) Σε πόσο χρόνο πραγματοποιεί 1 «ταλάντωση»;  

δ) Πόσες φορές επαναλαμβάνεται η κίνηση του σώματος (υλικού σημείου) σε χρόνο t=1 s; Να γίνει η αντίστοιχη γραφική παράσταση x(t) για 0≤t≤1s.

Συνοπτικήλύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου