Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Μια τρύπα στo δοχείο…Κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό μέχρι ύψους h = 30cm και είναι ανοιχτή στην ατμόσφαιρα. Στον πυθμένα έχει μια τρύπα εμβαδού Α1 = 1cm2. Το νερό εκρέει με συνεχή στρωτή ροή και το εμβαδόν της βάσης του δοχείου είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδόν της τρύπας.
Α) Με πόση ταχύτητα εκρέει το νερό από την τρύπα;
Β) Σε πόση απόσταση από τον πυθμένα η διατομή της υδάτινης φλέβας είναι το ½ του εμβαδού της τρύπας;
Γ) Ποια δύναμη ασκείται από το νερό που εκρέει στη δεξαμενή;
Δίνονται ρν = 103kg/m3, g = 10m/s2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου