Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Δύο ελαστικές κρούσεις και ένα διάγραμμα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και μπροστά από ένα κατακόρυφο τοίχο ηρεμούν δυο μικρές σφαίρες Α και Β απέχοντας μεταξύ τους κατά s. Σε μια στιγμή t=0, η Α μπάλα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υο με κατεύθυνση προς την σφαίρα Β, με την οποία συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά. Στη συνέχεια η σφαίρα Β κινούμενη κάθετα προς τον τοίχο, συγκρούεται ελαστικά μαζί του. Η γραφική παράσταση της απόστασης των δύο σφαιρών, σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνεται στο διπλανό σχήμα. Οι δυο σφαίρες μετακινούνται χωρίς να περιστρέφονται.
i)  Ποια η αρχική ταχύτητα υο της Α σφαίρας;
ii)  Μετά τη χρονική στιγμή t2=1s, η απόσταση των δύο σφαιρών παραμένει σταθερή με βάση το διάγραμμα. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό;
iii) Αν η Α σφαίρα έχει μάζα m1=0,1kg, να βρεθεί η μάζα της Β σφαίρας.
iv) Πόσο απέχει κάθε σφαίρα από τον τοίχο τη στιγμή t3=2s;
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου