Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

167. Κρούσεις δυο σφαιρών


        
 A)  Δυο μικρές ελαστικές σφαίρες με μάζες m1 και m2, προσπίπτουν ταυτόχρονα στη μια πλευρά ενός οριζόντιου τραπεζιού και συγκρούονται ελαστικά και πλάγια όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι ταχύτητες των δυο σφαιρών πριν την κρούση έχουν μέτρα υ12=4m/s και η γωνία πρόσπτωσης για την κάθε σφαίρα είναι 450. Στη συνέχεια οι σφαίρες συγκρούονται μεταξύ τους και η κρούση είναι πλάγια και ελαστική. Να υπολογιστούν οι ταχύτητες των δυο σφαιρών μετά τη μεταξύ τους σύγκρουση αν:
α)    m1= m2=0,5Kg και
β)    m1=0,5Kg και m2=1,5Kg (m2=3m1).

Β) Αν η ταχύτητα της m1 πριν την κρούση είναι υ1=5m/s και η γωνία πρόσπτωσης είναι θ με εφθ=, ενώ η ταχύτητα της m2 πριν την κρούση είναι υ2=4m/s με γωνία πρόσπτωσης φ=450 τότε να υπολογιστούν οι ταχύτητες των δυο σφαιρών μετά τη μεταξύ τους σύγκρουση αν:
α)    m1= m2=0,5Kg και
β)    m1=0,5Kg και m2=1,5Kg (m2=3m1).


Συνοπτικήλύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου