Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Γιατί, μετά από λίγο χρόνο, σταματά να εκρέει λάδι από μισογεμάτο δοχείο που έχει κλειστό το στόμιό του;

Δοχείο με ανοιχτό το πάνω μέρος του, έχει λάδι ύψους Η ,κι έχει στο κάτω μέρος του οπή διαμέτρου Δ, όπου είναι προσαρμοσμένος σωλήνα ίδιας διαμέτρου Δ, και ο οποίος συνδέεται με λεπτότερο σωλήνα διαμέτρου δ. Το λάδι, μετά την εκροή του από το λεπτό σωλήνα, φτάνει σε οριζόντια απόσταση x.  Η ατμοσφαιρική πίεση είναι Ρο, και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g.
α)  Βρείτε μια σχέση των Η,h, x.
 β) Υπολογίστε την ταχύτητα και την πίεση του υγρού στον σωλήνα διαμέτρου Δ σε συνάρτηση των:  H, g,  Ρο , ρ,  Δ,  δ.
γ) Υπολογίστε τη διάμετρο του κύκλου, που είναι η εγκάρσια τομή της ρευματικής φλέβας, λίγο πριν χτυπήσει στο έδαφος. Δίνονται δ, Δ, Η .
δ) Κλείνουμε το δοχείο , οπότε εγκλωβίζεται αέρας σ’ αυτό, στο μέρος πάνω από το λάδι ύψους Η. Αν η θερμοκρασία του εγκλωβισμένου αέρα είναι σταθερή, σε ποιο ύψος Η1 σταματά η εκροή του λαδιού από το δοχείο. Δίνονται Ρο, ρ, g, H.
Απάντηση: εδώ σε word  κι εδώ σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου