Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα απομάκρυνσης.

Ένα σώμα εκτελεί μια ΑΑΤ μεταξύ των ακραίων θέσεων ΚΛ, γύρω από τη θέση ισορροπίας Ο και στο διάγραμμα δίνεται η απομάκρυνσή του σε συνάρτηση με το χρόνο.
i) Τη στιγμή t=0, το σώμα βρίσκεται στο σημείο:
α) Κ,          β) Μ,   γ) Ο,   δ) Ν,   ε) Λ.
ii) Η απόσταση των σημείων ΚΛ είναι ίση με ……m.
iii) Η μέγιστη ταχύτητα του σώματος στη διάρκεια της ταλάντωσής του έχει μέτρο…..m/s.
iv) Τη στιγμή t1 η ταχύτητα του σώματος είναι:
 α) Θετική,   β) αρνητική,  γ) μηδενική.
v) Τη στιγμή t1 η επιτάχυνση του σώματος είναι:
 α) Θετική,   β) αρνητική,  γ) μηδενική.
vi) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο;

vii) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την επιτάχυνση του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου