Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Ροόμετρο Venturi και υψομετρική διαφορά…Το διπλανό σχήμα παριστάνει ένα ροόμετρο Venturi, (βεντουρίμετρο) που αποτελείται από τον
οριζόντιο σωλήνα ΑΒΓ ο οποίος παρουσιάζει στένωση στο σημείο Β. Το ροόμετρο συνδέεται με ένα σωλήνα τύπου U στα σημεία Α και Β. Το κύριο μέρος του σωλήνα U που συνδέει τα σημεία Α και Β περιέχει υδράργυρο η πυκνότητα του οποίου είναι ρυδ=13.600kg/m3. Στο ροόμετρο διέρχεται νερό η πυκνότητα του οποίου είναι  ρν=1000kg/m3.
Η μεγάλη διατομή του ροομέτρου στο Α έχει ακτίνα R και η μικρή που παρουσιάζει τη στένωση στο Β είναι r=R/2. Υποθέστε ότι η ταχύτητα του νερού στο σημείο 1 είναι υ1=1,5m/s.
α) Υπολογίστε την τιμή της ταχύτητας υ2 του νερού στο σημείο 2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου