Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Να θυμηθούμε το καρμπυρατέρ…


Από το ακροφύσιο Α διαβιβάζεται οριζόντιο ρεύμα αέρα πυκνότητας ρα = 1,25 kg/m3, πάνω από το ανοικτό άκρο σωλήνα Σ, του οποίου το άλλο άκρο βυθίζεται εντός υγρού καυσίμου πυκνότητας ρκ = 0,9.103 kg/m3.
α) Ποια πρέπει να είναι η ταχύτητα του ρεύματος αέρα, ώστε το υγρό να ανυψώνεται εντός του σωλήνα κατά h = 10cm από την επιφάνεια του υγρού;
β) Αν το άκρο του σωλήνα βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του υγρού σε ύψος Η = 12 cm, ποια είναι η ελάχιστη τιμή της ταχύτητας του ρεύματος αέρα, ώστε το υγρό να «ψεκάζεται» παρασυρόμενο από το ρεύμα του αέρα;
Δίνεται g = 10 m/s2 και δεχόμαστε ότι ο αέρας συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου