Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Τα "παλούκια" έρχονται…Περνάμε σαν χάντρα ένα λεπτό δαχτυλίδι μάζας Μ = 10 g και ακτίνας R στη ράβδο - λαβή. Ανεβάζουμε το δαχτυλίδι στο κέντρο μάζας της ράβδου και ενώ στιγμιαία αυτό ισορροπεί του δίνουμε την χρονική στιγμή t0 = 0 ακαριαία γωνιακή ταχύτητα ω = 50 rad/s με φορά προς την άρθρωση και ταυτόχρονα το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Να βρεθούν:
Α. Η κινητική ενέργεια του δαχτυλιδιού την στιγμή που βγαίνει από τη ράβδο.
Β. Τον αριθμό των περιστροφών που διέγραψε το δαχτυλίδι μέχρι να βγει από τη ράβδο
Γ. Η εξίσωση του μέτρου της ταχύτητας των σημείων του δαχτυλιδιού σαν συνάρτηση του χρόνου.
Δίνεται g = 10 m/s2, η ροπή αδράνειας του δακτυλιδιού I = MR2, το άκρο Γ βρίσκεται στο επίπεδο μηδενικής 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου