Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Ποια η ελάχιστη δύναμη για να κάνει η ράβδος ανακύκλωση.

Μία κατακόρυφη ράβδος είναι αρθρωμένη, στο ένα άκρο της σε σταθερό άξονα και στο άλλο άκρο της ασκούμε μία δύναμη F  σταθερού μέτρου, όπου παραμένει συνεχώς κάθετη στην ράβδο. Να βρεθεί η ελάχιστη τιμή της δύναμης F έτσι ώστε η ράβδος να καταφέρει να κάνει ανακύκλωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου