Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Doppler και λίγο ανάκλαση

Σώμα μάζας m = 1 kg, που είναι δεμένο με νήμα μήκους ℓ, αφήνεται από την οριζόντια θέση, έχοντας πάνω του ηχητική πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Την στιγμή που το σώμα – πηγή αφήνεται οι δύο παρατηρητές ακούν τον ίδιο ήχο συχνότητας f1 = 4620 Hz, ενώ την στιγμή που φτάνει στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του, το νήμα λύνεται και ο παρατηρητής Α καταγράφει ήχο συχνότητας fA = (34/35)fs  ενώ ο παρατηρητής Β ήχο συχνότητας fB. Να βρείτε:
α. την ταχύτητα υ1 που έχει το σώμα – πηγή όταν βρίσκεται στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου