Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Σχετικά με τη φάση και τη διαφορά φάσης.

Στο πρώτο από τα διπλανά σχήματα, δίνεται ένα στιγμιότυπο μιας περιοχής ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, κάποια στιγμή t0. Αν για τις φάσεις της απομάκρυνσης των σημείων Β και Γ του σχήματος ισχύει φΒ > φΓ:
i) Το στιγμιότυπο αυτό αντιστοιχεί:
      α) σε τρέχον κύμα,     β) σε στάσιμο κύμα.
ii) Για τη διαφορά φάσης Δφ=φΒΓ ισχύει:
α) 0 ≤ Δφ ≤ π/2
β) π/2 ≤ Δφ ≤ π
γ) π ≤ Δφ ≤ 2π
iii) Ποιο από τα παρακάτω στιγμιότυπα δείχνει τη μορφή της ίδιας περιοχής με τά από λίγο, τη στιγμή t0+Δt;
iv) Τα υπόλοιπα δύο στιγμιότυπα που έχουν σχεδιαστεί (τα οποία δεν επιλέξατε), σε ποιες περιπτώσεις  θα μπορούσαν να ήταν σωστά σαν επόμενα στιγμιότυπα του πρώτου;
Να δικαιολογείστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τις απαντήσεις σας.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου