Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑ Γ: Δύο ταλαντώσεις και στατική τριβήΔύο όμοια οριζόντια ελατήρια, με σταθερές k = 4π² N/m, είναι στερεωμένα εκατέρωθεν σώματος Σ μάζας Μ = 5 kg, που βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και παρουσιάζει συντελεστή οριακής στατικής τριβής μορ ως προς αυτό.
Στα άλλα άκρα των ελατηρίων είναι στερεωμένα αντίστοιχα δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 = 1 kg και m2 = (60/59kg (περίπου 1,034 kg), που δεν παρουσιάζουν τριβή με το δάπεδο. Τα δύο σώματα συγκρατούνται αρχικά με οριζόντιες δυνάμεις ίσου μέτρου F = 5 Ν ώστε να ισορροπούν, ενώ τα ελατήρια έχουν επιμηκυνθεί.
Τη στιγμή to = 0 αφήνουμε ταυτόχρονα ελεύθερα τα δύο σώματα να εκτελέσουν αρμονικές ταλαντώσεις και παρατηρούμε ότι το σώμα Σ αρχίζει να ολισθαίνει για πρώτη φορά μετά από παρέλευση χρόνου 10 s.
(Γ-1)   Να υπολογίσετε τον συντελεστή οριακής στατικής τριβής μορ μεταξύ του σώματος Σ και του δαπέδου.
(Γ-2)   Να βρείτε την ελάχιστη τιμή του μορ για την οποία το Σ παραμένει διαρκώς ακίνητο. Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να παρατηρούμε το Σ ώστε να ... βεβαιωθούμε ότι θα παραμείνει ακίνητο; (g = 10 m/s²)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου