Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Ένα στεφάνι πέφτει

Ένα στεφάνι έχει μάζα 2kg και ακτίνα 0,4m.
Συγκρατείται σε άρθρωση Ο τέτοια ώστε να μην παρουσιάζει τριβές και η ΚΟ να είναι οριζόντια.
Αφήνεται να πέσει στο οριζόντιο δάπεδο που απέχει απόσταση ελάχιστα μεγαλύτερη της ακτίνας από το κατώτερο σημείο του στεφανιού.

Ο συντελεστής τριβής μεταξύ στεφανιού και δαπέδου είναι 0,1.1. Υπολογίσατε την ταχύτητα του Κ και την γωνιακή ταχύτητα του στεφανιού.
2. Γράψτε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της γωνιακής ταχύτητας. Ως χρονική στιγμή μηδέν να θεωρηθεί αυτή της επαφής με το δάπεδο.
3. Ποια στιγμή παύει η ολίσθηση;
4. Πόσο έχει μετατοπισθεί το Κ;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου