Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑ Β - (Μονάδες 25)ΘΕΜΑ B2.
Η καθεμία από τις εικόνες Ι και ΙΙ που ακολουθούν, απεικονίζει από δύο διαδοχικά στιγμιότυπα (1) και (2) δύο διαφορετικών γραμμικών εγκάρσιων κυμάτων, με το στιγμιότυπο (2) να είναι μεταγενέστερο του (1). Το κύμα στη μία από τις δύο εικόνες είναι τρέχον, ενώ στην άλλη στάσιμο. Τα ελαστικά μέσα είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Η χρονική διαφορά Δt ανάμεσα στα δύο στιγμιότυπα είναι ίδια σε κάθε περίπτωση και μικρότερη από την ημιπερίοδο του κάθε κύματος.
 Το πλάτος ταλάντωσης των κοιλιών στο στάσιμο κύμα είναι:
α)   Α                          β)   Α√2                    γ)  


B2–1.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις πιο πάνω.
(Μονάδα 1)
B2–2.  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 7)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου