Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ποια η πορεία της ακτινοβολίας.

Μονοχρωματική ακτινοβολία μήκους κύματος λ0 = 500 nm στο κενό μεταφέρει ενέργεια μαγνητικού πεδίου, και ηλεκτρικού πεδίου, που η μέγιστη ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι Βmax = 2·10–3 T. Στην πορεία της η ακτινοβολία συναντά τη διαχωριστική επιφάνεια ενός υγρού με δείκτη διάθλασης n1, βάθος d = 3√3 cm και εισέρχεται σ’ αυτό. Η γωνία εκτροπής είναι ίση με την γωνία διάθλασης, ενώ η ανακλώμενη και η διαθλώμενη είναι κάθετες μεταξύ τους.
α. Να γράψετε τις εξισώσεις του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου της παραπάνω μονοχρωματικής ακτινοβολίας
β. Να υπολογίσετε το δείκτη διάθλασης του υγρού n1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου