Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Που βρίσκεται το σημείο Γ;

Ένα γραμμικό αρμονικό εγκάρσιο κύμα διαδίδεται με ταχύτητα 12 m/s. Το πλάτος των ταλαντώσεων των σημείων του μέσου είναι 0,2m και η συχνότητά του 2Hz.
Κάποια στιγμή ένα σημείο του μέσου, το Β, βρίσκεται στη θέση yΒ=5cm και πλησιάζει προς τη θέση ισορροπίας.
  1. Ποια είναι η ταχύτητά του;
  2. Ποια η απομάκρυνση και ποια η ταχύτητα ενός σημείου Γ το οποίο απέχει από το Β 1m και απέχει από την πηγή περισσότερο απ’ ότι το Β;
  3. Όταν το Γ βρεθεί για πρώτη φορά στην θέση ισορροπίας του που βρίσκεται το Β;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου