Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Κάτι σαν κύμα που δεν είναι κύμα….
Tα παραπάνω ιδανικά ελατήρια σταθεράς k = 100Ν/m ισορροπούν κατακόρυφα και στο φυσικό τους μήκος με τη βοήθεια λείου οριζόντιου πατώματος.Tα σημειακά σώματα μάζας m = 1 kg είναι δεμένα στο κατώτερο άκρο του κάθε ελατηρίου.
Κάποια στιγμή που θεωρούμε t0 = 0 το πάτωμα αρχίζει να μετακινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0 =   m/s. Η αρχή του πατώματος συμπίπτει με το πρώτο σημειακό σώμα και το τέλος του πατώματος συμπίπτει με το τελευταίο σημειακό σώμα ενώ μεταξύ τους τα σημειακά σώματα απέχουν οριζόντια απόσταση 0,1 m. Nα βρεθούν:
α. To πλάτος ταλάντωσης του κάθε σημειακού σώματος
β. Το στιγμιότυπο όλων των σημειακών μαζών την στιγμή που ξεκινάει και το τελευταίο την ταλάντωσή του.
γ. Η γραφική παράσταση της ολικής ενέργειας ταλάντωσης του συστήματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
Δίνεται g = 10 m/s2,  θεωρούμε θετική την φορά προς τα πάνω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου