Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Από αντίθεση σε συμφωνία.

Κατά μήκος ελαστικού μέσου διαδίδεται, προς τα θετικά του άξονα, χωρίς απώλειες ενέργειας εγκάρσιο αρμονικό κύμα, από πηγή που βρίσκεται στο σημείο Ο στην θέση xO = 0. Την χρονική στιγμή t0 = 0 η πηγή ξεκινά να ταλαντώνεται από την θέση ισορροπίας έχοντας θετική ταχύτητα. Ένα σημείο Κ του ελαστικού μέσου βρίσκεται στην θέση xK = 0,9 m και είναι το πέμπτο κατά σειρά σημείο, που βρίσκεται μόνιμα σε αντίθεση φάσης με την πηγή του κύματος από την στιγμή που άρχισε να ταλαντώνεται. Ένα άλλο σημείο Λ με xΛ > xΚ, είναι το μεθεπόμενο σημείο που βρίσκεται σε αντίθεση φάσης με το Κ και η μέγιστη απόσταση που μπορεί να βρεθεί με το Κ, είναι dmax = 0,5 m. Κάποια χρονική στιγμή t1 το Κ και το Λ βρίσκονται στην μέγιστη μεταξύ τους απόσταση, ενώ την στιγμή t2 = t1 + 0,02 s βρίσκονται στην ελάχιστη τους απόσταση για πρώτη φορά μετά την χρονική στιγμή t1.
α. Να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος
β. Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης του σημείου Λ και να τη σχεδιάσετε
γ. Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της διαφοράς φάσης μεταξύ των σημείων Κ και Λ από την χρονική ....Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου