Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεωνΔύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 αρχίζουν τη χρονική στιγμή t = 0 να εκτελούν στην αρχικά ήρεμη επιφάνεια υγρού αρμονική ταλάντωση της μορφής ψ = 0,4ημ(4πt)  (SI).

i)     Ποια η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ενός σημείου Σ1 στο οποίο η διαφορά φάσης των ταλαντώσεων που εκτελεί λόγω των δύο κυμάτων είναι φ2 - φ1  = 4π/3;

ii)   Σε πόσο χρόνο μετά την έναρξη της συμβολής το Σ1 περνά για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας του; 

iii) Αν το σημείο Σ2 του ευθυγράμμου τμήματος Π1Π2 για το οποίο η διαφορά φάσης των ταλαντώσεων που εκτελεί λόγω των δύο κυμάτων είναι φ2 - φ1  = 4π/3  , απέχει από το μέσο του Π1Π2 απόσταση 2m να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων.

iv) Αν Π1Π2 = d = 8m να παρουσιάσετε σχήμα στο οποίο να φαίνονται τα σημεία τα οποία μετά τη συμβολή των κυμάτων εκτελούν ταλαντώσεις με πλάτος 0,4m.

v)    Αν μετά την έναρξη της συμβολής στα σημεία Σ1 και Σ2 για τις φάσεις τους ισχύει φΣ2 - φΣ1  = 4π/3, να δώσετε τις γραφικές παραστάσεις απομάκρυνσης – χρόνου ψ=f(t) και φάσης – χρόνου φ=f(t)  για κάθε ένα από αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου