Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Συμβολή τριών κυμάτων.


Στην επιφάνεια ενός ελαστικού μέσου υπάρχουν τρεις πηγές που εκτελούν ταλαντώσεις της μορφής y1 = 0,6ημω1t, y2 = 0,6ημω2t και y3 = 0,6√3ημω3t (y1, y2, y3 σε m). Σε κάποιο σημείο Κ του ελαστικού μέσου συμβάλουν τα τρία κύματα. Την χρονική στιγμή t1 οι φάσεις των κυμάτων στο σημείο Κ εξαιτίας του κάθε κύματος είναι αντίστοιχα φ1 = 4π/3 rad, φ2 = 5π/2 rad και φ3 = 5π/6 rad.
Η απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας του σημείο Κ την χρονική στιγμή t1 είναι:
α. 0,6√3 m                             β. (1,2 + 0,6√3) m                 γ. 0,6 m
Να επιλέξτε την σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου