Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Το πλάτος θα αλλάξει;

Στην επιφάνεια ελαστικού μέσου υπάρχουν δύο πανομοιότυπες πηγές κυμάτων που ξεκινούν ταυτόχρονα την ταλάντωση τους. Σε ένα σημείο Κ του ελαστικού μέσου φτάνουν τα δύο κύματα έχοντας διανύσει το ένα κύμα μεγαλύτερη απόσταση κατά 1,25λ από το άλλο (όπου λ το μήκος κύματος των κυμάτων). Ελαττώνουμε την συχνότητα ταλάντωσης των πηγών κατά 100/3 %  σε σχέση με την αρχική, χωρίς μεταβολή στο πλάτος του. Το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Κ:
α. Θα αυξηθεί                                     β. Θα μειωθεί                          γ. θα παραμείνει σταθερό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου