Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Κρούση με γνωστή επιτάχυνση.


Σώμα μάζας m1 ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθερός k. Δεύτερο σώμα μάζας m2 = 1 kg κινούμενο κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου υ0, σφηνώνεται τη χρονική στιγμή t0 = 0 ακαριαία μέσα στο σώμα μάζας m1. Το συσσωμάτωμα που δημιουργείται εκτελεί κατακόρυφη απλή αρμονική ταλάντωση με επιτάχυνση που μεταβάλλεται σύμφωνα με την εξίσωση: α = -5ημ(10t + π/6) (S.I.). Θεωρήστε ως θετική φορά για την ταλάντωση του συσσωματώματος, τη φορά προς τα πάνω και τη χρονική διάρκεια της κρούσης αμελητέα. Να υπολογίσετε:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου