Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Αρχίζοντας με ΕΟΚ τελειώνοντας με ταλάντωση.

Σώμα μάζας m = 1 kg και αμελητέων διαστάσεων, ξεκινά την χρονική στιγμή t0 = 0 να κινείται πάνω στον  άξονα xꞌx με εξίσωση κίνησης x = -10 + 2√3·t  (S.I.). Την χρονική στιγμή t1 = 2√3 s  δέχεται συνισταμένη δύναμη ΣF που η αλγεβρική της τιμή μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση ΣF = 40 - 400x  (S.I.), όπου x η τετμημένη του σώματος.

α.Να βρεθεί η θέση που βρίσκεται το σώμα την στιγμή που δέχεται την συνισταμένη δύναμη

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου