Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Ταλαντώσεις για … γερά μολύβια.

Τρία σώματα Σ1, Σ2, Σ3 με μάζες m1 = 1 kg, m2, m3 φέρονται σε επαφή έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα σώμα Σ  συνολικής μάζας m = 4 kg. Τα σώματα αυτά συγκρατούνται μέσου κάποιου μηχανισμού που μπορούμε ανά πάσα χρονική στιγμή να τα ελευθερώσουμε. Το σώμα Σ ισορροπεί στο πάνω άκρο ελατηρίου πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο ακλόνητα στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. Την χρονική στιγμή t0 = 0 ασκούμε δύναμη παράλληλα με το κεκλιμένο επίπεδο και φορά προς τα πάνω με μέτρο που δίνεται από τη σχέση F = 36 – 44x (S.I.), όπου x η απομάκρυνση από την αρχική θέση που ισορροπούσε το σώμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου