Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

O πυκνωτής μόνο φορτίζεται;Mήπως και αυτός μπορεί να «φορτίζει»;

Η συνδεσμολογία του παραπάνω κυκλώματος περιέχει τρεις  ανοιχτούς διακόπτες Δ1 Δ2 και Δ3 δύο ιδανικές πηγές με ΗΕΔ Ε1=20V  & Ε2=6V έναν ιδανικό  αρχικά αφόρτιστο πυκνωτή χωρητικότητας C=2μF ένα ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=20mH και δύο αντιστάτες ωμικής αντίστασης R=10√3 Ω ο καθένας.
Κάποια χρονική στιγμή κλείνουμε τους διακόπτες Δ1 και Δ3 ενώ αφήνουμε ανοιχτό τον Δ2.Κάποια τυχαία χρονική στιγμή και ενώ έχει επέλθει η μόνιμη κατάσταση των δύο υποκυκλωμάτων που την θεωρούμε σαν t=0 ανοίγουμε ταυτόχρονα και ακαριαία τους διακόπτες Δ1  και Δ3 ενώ κλείνουμε τον διακόπτη Δ2.
Nα βρεθούν:
Α)Το φορτίο  πυκνωτή και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο την στιγμή t=0
B)Tην εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή αν θεωρηθεί οπλισμός αναφοράς ο πάνω οπλισμός του πυκνωτή
Αν την στιγμή t=π/7500 s  ανοίξει ακαριαία ο διακόπτης Δ2 και κλείσει ταυτόχρονα ο Δ1 να βρεθεί
Γ)Η θερμότητα που θα παραχθεί στην πρώτη αντίσταση R μέχρι και πάλι να αποκατασταθεί το κύκλωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου