Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΜΕ ΑΚΙΔΑ


Λεπτό δαχτυλίδι μάζας Μ = 100 g και ακτίνας R = 10 cm κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο  λείο επίπεδο. Το λεπτό δαχτυλίδι φέρει μικρή προεξοχή σε σχήμα ακίδας αμελητέας μάζας. Από κάποιο ύψος Η = 84 cm από το έδαφος αφήνουμε ελεύθερο σημειακό σώμα μάζας m = 100 g και ενώ πέφτει συναντά την ακίδα (και καρφώνεται πάνω της) όταν αυτή βρίσκεται σε ύψος h = 4 cm από το δάπεδο. Η σύγκρουση των δύο σωμάτων είναι τέλεια πλαστική και ακαριαία και το σύστημα ακινητοποιείται στιγμιαία στροφικά. Να βρεθούν:
α. Η κινητική ενέργεια του δαχτυλιδιού πριν την κρούση με το σημειακό σώμα.

AΠΑΝΤΗΣΗ  σε doc   σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου