Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Ψηλός και ο Κοντός


O Κοντός και ο Ψηλός αποφασίζουν να παίξουν ένα παιχνίδι οριζόντιων βολών και ταλαντώσεων. Στερεώνουν ένα  σημειακό σώμα μάζας m1=1kg  πάνω σε ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθερά Κ=100Ν/m και φυσικού μήκους Lo=0,4m  που το κάτω του άκρο είναι στερεωμένο στο έδαφος. Παίρνουν ο καθένας από ένα σημειακό σώμα μάζας m2=0,5kg στα χέρια τους και απομακρύνονται ο ένας δεξιά και άλλος αριστερά και στην ίδια ευθεία από το κατακόρυφο ελατήριο. Εκτοξεύουν από ύψος Η1=2,1m ο ψηλός  με οριζόντια ταχύτητα u1=10 m/s και από ύψος Η2=1,55m  ο κοντός οριζόντια τα δύο σώματα μάζας m2 και παρατηρούν ότι τα σώματα συγκρούονται πλαστικά και ακαριαία  με το σώμα μάζας m1 και το σύστημα αρχίζει να εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση


ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε doc                                       AΠΑΝΤΗΣΗ σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου