Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Μία εξωτερική δύναμη δύο ταλαντώσεις

Σώμα Σ μάζας m = 1 kg, είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k1 = 100 N/m και ισορροπεί. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Με την βοήθεια σταθερής εξωτερικής δύναμης F  θέτουμε το σύστημα σε ταλάντωση. Όταν το σύστημα φτάνει σε μία θέση, όπου το βάρος του σώματος w και η δύναμη του ελατηρίου Fελ, είναι ίσες η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται και ταυτόχρονα η δύναμη F  καταργείται. Το σώμα ξεκινά μία νέα ταλάντωση, όπου στην κατώτερη θέση (που μηδενίζεται η ταχύτητα του), έρχεται σε επαφή με δεύτερο ελατήριο σταθεράς k2 = 300 N/m με το οποίο δένεται και σ’ αυτό χωρίς απώλειες ενέργειας και ξεκινά εκ νέου ταλάντωση.

         
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου