Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Επαναληπτική άσκηση στο LC.

Στο διπλανό σχήμα οι πυκνωτές έχουν χωρητικότητες  C1=2μf   και  C2= 8μf  ενώ το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής  L=0,02H. Οι  πυκνωτές είναι  φορτισμένοι  αρχικά με φορτία q1=20μC  και   q2=20C αντίστοιχα.   Μετακινούμε την t=0 το διακόπτη στη θέση Α και το κύκλωμα LC1 αρχίζει να εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή t1=π/2 10 - 4 sec μετακινούμε ακαριαία το διακόπτη στη θέση Β, χωρίς να δημιουργηθεί σπινθήρας και το κύκλωμα  LC2 ξεκινά να εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.
α)να υπολογιστεί η ενέργεια ταλάντωσης του κυκλώματος LC1 .
β)να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της  ενέργειας του  ιδανικού πηνίου μόλις πριν μετακινήσουμε το διακόπτη στη θέση Β.
γ)να  αιτιολογήσετε αν τη στιγμή που ο διακόπτης μετακινηθεί στη θέση Β ο πυκνωτής C2 φορτίζεται.
δ)αν θεωρήσουμε ως αρχή έναρξης της ηλεκτρικής ταλάντωσης του 2ου κυκλώματος τη χρονική στιγμή t=0 , να γράψετε την χρονική  εξίσωση του  φορτίου του πυκνωτή C2 . Σε πόσο χρόνο από τη στιγμή που μετακινήσαμε τον διακόπτη στη θέση Β μηδενίζεται το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα  LC2  για 1η  φορά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου