Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Ηλεκτρική ταλάντωση με αρχική φάση.

Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος δίνονται οι τιμές των στοιχείων του. E = 20√2 V , r = 2 Ω, R1 = 8 Ω, R2 = 10 Ω, C = 10 μF και L = 1 mH. Αφήνουμε το ρεύμα να σταθεροποιηθεί και μόλις γίνει αυτό μεταφέρουμε τον μεταγωγό από την θέση 1 στην θέση 2, ανοίγοντας ταυτόχρονα και τον διακόπτη δ, χωρίς να δημιουργηθεί κάποιος σπινθήρας.
α. Να βρείτε το ρεύμα που διαρρέει την πηγή πριν ανοίξουμε τον διακόπτη.
β. Να εξηγήσετε αν το ρεύμα αυξάνεται ή μειώνεται μετά το άνοιγμα του διακόπτη.
γ. Πόση θερμότητα θα εκλυθεί στο περιβάλλον αν ξαναγυρίσουμε τον μεταγωγό στην θέση 1;

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου