Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Το νόμιμο είναι και ηθικό;

Όταν σε ένα σώμα ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις οι εξισώσεις που γράφουμε είναι 3. Οι δύο αφορούν στην κίνηση του κέντρου μάζας του σώματος και η τρίτη την στροφική του κίνηση.
Την άσκηση που ακολουθεί αποφάσισα να την αφαιρέσω από την συλλογή των ασκήσεων που χρησιμοποιώ στην τάξη. Ο λόγος ήταν η εξίσωση που αφορά την συνισταμένη δύναμη στην διεύθυνση της εφαπτομένης, την οποία θεωρώ ότι είναι εκτός ύλης. Μόλις εχθές συνειδητοποίησα (το προφανές) ότι η μια από τις εξισώσεις μπορεί να αντικατασταθεί από δεύτερη εφαρμογή του νόμου της στροφικής κίνησης ως προς άλλο σημείο. Με τον τρόπο αυτό η άσκηση αυτή (και πλήθος συναφών) νομιμοποιείται πλήρως. Το ερώτημα του τίτλου της ανάρτησης εξακολουθεί να υφίσταται.

Άσκηση
Η ράβδος του σχήματος μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το Ο. Εκτρέποντας ελαφρώς την ράβδο από την κατακόρυφη θέση, αυτή αρχίζει να κατέρχεται. Να βρεθεί η δύναμη που ασκεί ο άξονας στη ράβδο, τη στιγμή που η ράβδος γίνεται οριζόντια. Δίνονται το μήκος της ράβδου ℓ=1 m, η μάζα της m = 4 kg, και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2
Λύση σε word και pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου