Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Ένα L-C που θα έβαζε φωτιές…

Στο παραπάνω κύκλωμα τα ηλεκτρικά στοιχεία του κυκλώματος έχουν τιμές :
E=10V, r=0Ω, R1=10Ω, R2=90Ω, L=1mH Rπην=0Ω και ιδανικός πυκνωτής με C=10μF.
Κλείνουμε τους διακόπτες  Δ1 και Δ2 ταυτόχρονα και μετά από λίγο παρατηρούμε ότι οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους διάφορους κλάδους το κυκλώματος είναι σταθερές. Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε τον διακόπτη Δ2 .
Να βρεθούν:
Α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2 πριν το άνοιγμα του διακόπτη.
Β) Να βρεθεί η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή αν οπλισμός αναφοράς θεωρηθεί ο κάτω οπλισμός.
Γ) Ποιες χρονικές στιγμές θα μπορούσε να ξανακλείσει ο διακόπτης Δ2 ώστε να μην παραχθεί καθόλου θερμότητα στην αντίσταση R2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου