Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

KΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ DOPPLER.

Ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=100π2Ν/m είναι στερεωμένο σε ακλόνητο κατακόρυφο επίπεδο ενώ στο άλλο άκρο του ισορροπεί δεμένο στο ελατήριο σώμα μάζας m1=4kg .To ελατήριο περνάει μέσα από οπή που βρίσκεται στο κέντρο δεύτερου σώματος μάζας m2=4Kg. Tα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση  d=2m και ισορροπούν πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο πρώτο σώμα έχουμε στερεώσει αβαρή ηχητική πηγή που μπορεί να εκπέμπει  συνεχώς αρμονικό ήχο συχνότητας Fs=680Hz ενώ στο δεύτερο σώμα έχουμε συνδέσει αβαρή ανιχνευτή ήχου. Την χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύουμε το σώμα μάζας m2 με αρχική ταχύτητα uo=10m/s με φορά προς το πρώτο σώμα.
Aν όλες οι κρούσεις  που ακολουθούν είναι τελείως ελαστικές και στιγμιαίες  να  βρεθούν:
α)  Η περίοδος της περιοδικής κίνησης του σώματος μάζας m2.
β)  Η εξίσωση της συχνότητας που καταγράφει ο ανιχνευτής μέχρι να επιστρέψει για πρώτη φορά στην αρχική του θέση.
γ)   Η ποιοτική γραφική παράσταση της συχνότητας που καταγράφει ο ανιχνευτής σε συνάρτηση με το χρόνο για την πρώτη περίοδο της περιοδικής κίνησης του σώματος m2. Θα μπορούσε να υπολογιστεί το περικλειόμενο εμβαδόν της παραπάνω γραφικής παράστασης κατά το χρονικό διάστημα όπου το σώμα μάζας m2 ήταν ακίνητο;
Δίνεται η ταχύτητα του ήχου u=340m/s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου