Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Τρελοκοτσιδού...Στο παραπάνω σχήμα η τροχαλία έχει μάζα Μ = 6 kg ακτίνα R = 0,1 m  και μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που είναι περασμένος στο άνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθερά k = 600 N/m και μεγάλου φυσικού μήκους  που δεν εμποδίζει την περιστροφή της τροχαλίας. Τα δύο σημειακά σώματα που είναι δεμένα στα άκρα μη ελαστικού σκοινιού που είναι περασμένο στην τροχαλία έχουν μάζες m1 = 2 kg και m2 = 5 kg. Το σύστημα συγκρατιέται ώστε οι μάζες m1 και m2 να βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο ενώ το ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά x1.Tην χρονική στιγμή t = 0 αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο και παρατηρούμε ότι το κέντρο μάζας της τροχαλίας μένει ακίνητο. Αν τη χρονική στιγμή t1 = 1 s κοπούν ταυτόχρονα και τα δύο σκοινιά να υπολογιστούν:
α. Η αρχική συσπείρωση του ελατηρίου
β. Η μέγιστη ταχύτητα σημείου της περιφέρειας της τροχαλίας.
γ. Η δύναμη του ελατηρίου σαν συνάρτηση του χρόνου και να γίνει η αντίστοιχή γραφική παράσταση.
Για την τροχαλία Ιcm = 0,5MR2.
AΠΑΝΤΗΣΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου