Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Κύλιση και στατική τριβή


Το στερεό του σχήματος μάζας m = 4 Kg αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R = 0,5 m και r = 0,1 m. Στην περιφέρεια του κυλίνδρου ακτίνας r είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα. Στο άκρο του νήματος ασκείται δύναμη F, με διεύθυνση παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο και φορά προς τα πάνω όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το στερεό μπορεί να κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο το οποίο σχηματίζει γωνία φ = 30° με την οριζόντια διεύθυνση.

Η συνέχεια σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου