Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ

1)  Στην επιφάνεια ενός υγρού ηρεμούν δύο πηγές κυμάτων Ο1 και Ο2 , οι οποίες μπορούν να εκτελέσουν κατακόρυφες αρμονικές ταλαντώσεις πλάτους Α και συχνότητας f. Κάποια στιγμή που θεωρούμε t=0, η πηγή Ο1 αρχίζει να ταλαντώνεται κινούμενη προς τα πάνω. Η πηγή Ο2 αρχίζει να ταλαντώνεται προς τα πάνω, τη στιγμή που η Ο1 περνά για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας της κινούμενη προς τα κάτω. Στην επιφάνεια του υγρού διαδίδονται έτσι δύο κύματα, τα οποία δεχόμαστε ότι διατηρούν σταθερό πλάτος.
Α) Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν τα κύματα που δημιουργούνται.
Β) Ποιο το πλάτος ταλάντωσης του μέσου Μ του ευθύγραμμου τμήματος που ορίζουν οι δύο πηγές;
Γ) Ποια σχέση συνδέει τις αποστάσεις r1 και r2 από τις δύο πηγές των σημείων της επιφάνειας του υγρού, που βρίσκονται πάνω σε υπερβολές ακυρωτικής συμβολής;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου