Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Δύο σφαίρες.

Στο ανώτερο σημείο μιας  μεγάλης  στερεωμένης  σφαίρας  ακτίνας R=1m ισορροπεί μικρή σφαίρα ακτίνας r  και μάζας Μ=0,5Κg. Mε μία μικρή ώθηση η σφαίρα αρχίζει να κυλά χωρίς να ολισθαίνει πάνω στην μεγάλη σφαίρα  μέχρι την στιγμή που επιβατική ακτίνα που θα διέρχεται από τα κέντρα των δύο σφαιρών έχει διαγράψει γωνία 30ο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

 Να βρεθούν:
Α) Ο  συντελεστής τριβής  ολίσθησης ανάμεσα στις δύο σφαίρες.
Β) Το έργο της  ροπής της στατικής τριβής

Η ακτίνα της μικρής σφαίρας να θεωρηθεί πολύ μικρή σε σχέση με την ακτίνα της μεγάλης σφαίρας.
Ιcm=0,4MR2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου