Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Τετράγωνη πλάκα σε ισορροπία

Μία ομογενής ράβδος είναι αρθρωμένη στο δεξιό της άκρο, ενώ το αριστερό της που φέρνει μία μικρή ανωμαλία ακουμπά πάνω σε τετράγωνη πλάκα και ισορροπεί οριζόντια. Η τετράγωνη πλάκα ισορροπεί και αυτή έτσι ώστε η δεξιά και η αριστερή πλευρά να είναι παράλληλες με τον φορέα του βάρους της. Το κάτω αριστερό άκρο της πλάκας είναι αρθρωμένο όπως φαίνεται στο σχήμα. Η μάζα της ράβδου είναι m = 8 kg και η δύναμη που ασκεί στην πλάκα έχει μοχλοβραχίονα d = 0,4 m. Η πλάκα έχει μάζα Μ = 4 kg και ακμή α = 1 m.
Α. Να βρεθούν:
α. Το μέτρο της δύναμης που η ράβδος ασκεί στην πλάκα
β. Η απόσταση του μη αρθρωμένου άκρου της ράβδου από την κατακόρυφο που περνά από την άρθρωση της πλάκας
γ. Η ελάχιστη τιμή του συντελεστή στατικής τριβής ώστε ράβδος και πλάκα να ισορροπούν.
δ. Το μέτρο της δύναμης που δέχεται η άρθρωση που κρατά την πλάκα.
Β. Κάποια στιγμή ανασηκώνουμε την ράβδο και η πλάκα αρχίζει να περιστρέφεται.
Να βρεθεί το μέτρο της στροφορμής της πλάκας την στιγμή που ο φορέας του βάρους της τέμνει την άρθρωση που την συγκρατεί.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου