Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΚΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΡΟΠΗΣ

Ομογενής σφαίρα, με ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι=0,4ΜR2, κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο έχοντας κινητική ενέργεια 49J. Ασκούμε στη σφαίρα ροπή  με συνέπεια η σφαίρα να επιβραδυνθεί, εξακολουθώντας να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει ενώ  το συνολικό  έργο των ροπών που αναπτύχθηκαν είναι 8J. Η κινητική ενέργεια της σφαίρας, μετά την εφαρμογή της ροπής έγινε:
α. 57 J                         β. 41J                           γ. 21J                           δ. 24J
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου