Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΟΡΙΑΚΗ ΤΡΙΒΗΣ

Τρεις όμοιοι κύλινδροι τοποθετούνται όπως στο σχήμα και ισορροπούν.
Με δεδομένα: την ακτίνα R του κάθε κυλίνδρου,το συντελεστή οριακής τριβής μ με το δάπεδο, το συντελεστή οριακής τριβής μεταξύ τους μ1 ,να υπολογίσετε τη μέγιστη απόσταση των κέντρων των κάτω κυλίνδρων καθώς και τη συνθήκη μεταξύ των μ και μ1 για να συμβαίνει αυτό.
Υποθέστε ότι όταν το μ παίρνει τη μέγιστη τιμή(οριακή) τότε και το μ1 παίρνει τη μέγιστη τιμή (οριακή).
εφαρμογή: μ1=3/4, R=0,4m  υπολογίστε το μ και το L.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου