Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Συμβολή δύο ήχων μετά από ανάκλαση.

Μια ηχητική πηγή Π, βρίσκεται μπροστά από έναν κατακόρυφο τοίχο, σε απόσταση x=8m και παράγει έναν απλό ήχο συχνότητας f1=85Ηz. Στην ίδια απόσταση από τον τοίχο και σε απόσταση ΠΔ=d=12m βρίσκεται ένας δέκτης ηχητικών σημάτων Δ.
i)   Ποια διαφορά φάσης της ταλάντωσης του δέκτη και της πηγής του κύματος, για το κύμα που διαδίδεται απευθείας από την πηγή στο δέκτη;
ii)  Να χαράξετε στο σχήμα την διαδρομή που θα ακολουθήσει ο ήχος, ο οποίος φτάνει στο δέκτη, μετά από ανάκλαση στον τοίχο, υπολογίζοντας και το μήκος της διαδρομής από την πηγή μέχρι το δέκτη Δ.
iii) Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ήχων που συμβάλουν στο σημείο Δ;
iv) Αυξάνουμε σιγά-σιγά τη συχνότητα του ήχου, για ποια τιμή της συχνότητας f2 θα έχουμε μέγιστη ένδειξη στον δέκτη;     
v) Πλησιάζουμε την πηγή στον τοίχο σε απόσταση x1=4m. Να χαράξετε την πορεία του ήχου ο οποίος θα φτάσει στον δέκτη, αφού ανακλαστεί πρώτα στον τοίχο και να υπολογίστε τη διαφορά φάσης μεταξύ της ταλάντωσης της πηγής και του δέκτη, εξαιτίας του ήχου αυτού, για ταλάντωση της πηγής με συχνότητα f1.
 Δίνεται η ταχύτητα του ήχου υ=340m/s.
ήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου