Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στην επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 εκτελούν ταλάντωση με εξισώσεις y = 5ημωt  (y σε cm). Ένα σημείο Σ ταλαντώνεται υπό την συμβολή των δύο πηγών με εξίσωση yΣ = ΑΣημ(ωt - 14π) (S.I.). Τα ευθύγραμμα τμήματα  r1 = Π1Σ  (11 mr1 ≤ 13 m) και  r2 = Π2Σ  (r1 < r2) τέμνονται κάθετα στο σημείο Σ, ενώ η υπερβολή ενίσχυσης που περνά απ’ αυτό είναι η δεύτερη πιο κοντινή στην μεσοκάθετο. Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Σ είναι υmax(Σ) = 2π m/s. Τα κύματα που παράγουν οι πηγές διαδίδονται σε απόσταση 20 m στο χρονικό διάστημα που οι φάσεις των πηγών μεταβάλλονται κατά 20π rad. Να βρεθούν:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου