Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

ΦΑΣΗ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Στην επιφάνεια ενός ηρεμούντος υγρού τη στιγμή t0 = 0 τίθενται σε ταλάντωση ταυτόχρονα δυο πηγές με την ίδια συχνότητα f και με πλάτος 2 mm, οπότε δημιουργούν κύματα τα οποία θεωρούμε ότι διαδίδονται με  σταθερό πλάτος. Κάθε σημείο στο οποίο φτάνει ένα κύμα ξεκινά την ταλάντωσή του προς τα πάνω. Πάνω στη ευθεία Π1Π2 που ενώνει τις δύο πηγές παρατηρούμε μία σειρά από σημεία που ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος και άλλα που παραμένουν ακίνητα. Η ελάχιστη απόσταση πάνω στην Π1Π2 όπου δύο σημεία διαφέρουν ως προς το πλάτος τους κατά 4 mm είναι 0,05 m. Ένα σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού απέχει αποστάσεις r1 και r2 (r2 > r1) από τις πηγές και η φάση της ταλάντωσης του φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου