Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Ράβδος και σφαίρα χάσιμο επαφής.

H λεπτή και άκαμπτη ράβδος του παρακάτω σχήματος έχει μήκος L=1,6m και μάζα Μ=2Κg. H ράβδος ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια κατακόρυφου νήματος που έχει όριο θραύσης Τθ=80Ν και είναι δεμένο σε απόσταση L/4 από το οριζόντιο καρφί Α που απέχει από το έδαφος ύψος Η=0,8μ.Στο μέσο Μ της ράβδου ισορροπεί σφαίρα μάζας m=1kg και ακτίνας r=0,1m.
Tη χρονική στιγμή t=0 ασκείται στο κέντρο της σφαίρας σταθερή οριζόντια  δύναμη  μέτρου F=2,24N έτσι ώστε η σφαίρα να αρχίσει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στην ράβδο.Να βρεθούν:
α)Η χρονική στιγμή που θα κοπεί το νήμα
β)Η κινητική ενέργεια της σφαίρας την στιγμή που θα χτυπήσει για πρώτη φορά στο έδαφος.
γ)Οι περιστροφές που θα εκτελέσει η σφαίρα μέχρι να χτυπήσει στο έδαφος.
δ)Ποιο σώμα θα χτυπήσει πρώτο στο έδαφος;
IρA=1/3ΜL2  , Iσcm=0,4mr2 ,g=10m/s2  & √3=1,7


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου