Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Κι αν πρέπει να συγκρίνουμε την κρίσιμη γωνία με τη γωνία διάθλασης;

Παρατηρητής Μ βρίσκεται μέσα σε οπτικό μέσο με δείκτη διάθλασης και κοιτάζει προς τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο οπτικών μέσων. Γνωρίζουμε ότι η κρίσιμη γωνία είναι 42 μοίρες. Στα σημεία Α και Β υπάρχουν δύο πηγές δεσμών L.A.S.E.R..Αν φ = θ = 45 και 0<=π<90 , ο παρατηρητής βλέπει :
α. μόνο την πηγή Α αφού στο μάτι του φτάνει η ακτίνα (1) και όχι η ακτίνα (2).
β. μόνο την πηγή Β αφού στο μάτι του φτάνει η ακτίνα (2) και όχι η ακτίνα (1).
γ. και τις δύο πηγές αφού στο μάτι του φτάνουν και ακτίνα (1) και η ακτίνα (2).
• Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή.
• Δικαιολογείστε την απάντησή σας.
Απάντηση

LASER.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου