Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Χρονική συνάρτηση και κύλιση

Μία σφαίρα μάζας Μ=1kg  και ακτίνας R=0,5m  αφήνεται  τη  χρονική στιγμή t=0 από το κορυφή κεκλιμένου επιπέδου μεγάλου μήκους  με ημφ=0,6.Ταυτόχρονα ασκούμε στο κέντρο μάζας της σφαίρας  δύναμη F=2t (SI) κάθετη προς το κεκλιμένο επίπεδο με φορά προς τα πάνω. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σφαίρας και κεκλιμένου επιπέδου είναι μ=0,4  να βρεθούν:
Α)Ποια χρονική στιγμή θα σταματήσει η κύλιση χωρίς ολίσθηση της σφαίρας
Β)Η χρονική στιγμή που θα χαθεί η επαφή με το δάπεδο
Γ)Την ταχύτητα του κέντρου μάζας την στιγμή της απογείωσης
Δ)Την γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας την στιγμή της απογείωσης
Δίνεται η ροπή αδράνειας της σφαίρας Ιcm=0,4MR2 και g=10m/s2.
Η μέγιστη στατική τριβή να θεωρηθεί ίση με την τριβή ολίσθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου