Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΟΡΙΑΚΗ ΤΡΙΒΗΣ

Τρείς όμοιοι κύλινδροι τοποθετούνται όπως στο σχήμα και ισορροπούν.
Με δεδομένα: την ακτίνα R του κάθε κυλίνδρου, , το συντελεστή οριακής τριβής μ με το δάπεδο, να υπολογίσετε τη μέγιστη απόσταση των κέντρων των κάτω κυλίνδρων. Μεταξύ των κυλίνδρων δεν υπάρχει τριβή. Οι κύλινδροι δεν περιστρέφονται, μόνο μπορούν να ολισθήσουν.
Θεωρείστε το δάπεδο ότι παραμορφώνεται .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου