Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Μερικές ερωτήσεις στις φθίνουσες και στις εξαναγκασμένες

Α)  Φθίνουσα  Ταλάντωση λόγω δύναμης αντίστασης Fαντ=-bυ

Θεωρούμε ότι ο ταλαντωτής εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση υπό την επίδραση δύναμης επαναφοράς Fεπ=- Dx και δύναμης αντίστασης Fαντ=-bυ. Σε κάθε θέση της τροχιάς ισχύει:

ΣF=Fεπ+Fαντ mα=-Dx-bυ     (1)
Ερώτηση 1

Στη διάρκεια μιας περιόδου της φθίνουσας ταλάντωσης, ο ταλαντωτής αποκτά μέγιστη (τοπικά) ταχύτητα όταν διέρχεται από τη θέση χ=0;

Η συνέχεια εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου